بازگشت به دوره

استانداردهای امنیت سایبری

0% تکمیل شده
0/ 2 گام
آزمون 1 از 1

امتحان اول

saeed اکتبر 21, 2021

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره ما آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!