بازگشت به دوره

یک خانه دوستدار محیط زیست ایجاد کنید

0% تکمیل شده
0/ 1 گام
آزمون 1 از 1

امتحان دوم

saeed اکتبر 21, 2021

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره ما آموخته اید. مطمئن باشید که وقت خود را برای مطالعه این دوره اختصاص داده اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!