بازگشت به دوره

امتحان شانزدهم

0% تکمیل شده
0/ 0 گام
آزمون 1 از 0

امتحان شانزدهم

saeed اکتبر 21, 2021

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره خود آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!